9. Stress management - ESBM.cz

9. Stress management - ESBM.cz (PDF)

2022 • 2 Pages • 189.46 KB • English
Posted June 30, 2022 • Submitted by pdf.user

Visit PDF download

Download PDF To download page

Summary of 9. Stress management - ESBM.cz

9. Stress management Lektor: Ing. Radka Loja Anotace modulu: V začátku sylabu se věnujeme teorii: definice stresu, pojmenováním stadií stresu a jeho projevům, stresorům ovlivňujícím pracovní výkon a syndromu vyhoření a jeho prevenci. Dále se seznámíte s typologií MBTI, kde si můžete provést test, ke kterému typu osobnosti inklinujete. Následně jsou rozebírány různé typy chování z hlediska stresu a doporučení, jak se se stresem vyrovnávat. V posledních kapitolách se seznámíte s praktickými technikami fyzického a psychického uvolnění a s účinnými relaxačními technikami, které s vámi v případě zájmu, ráda zkonzultuji a poskytnu konkrétní rady. Cíl modulu: Modul má za cíl rozšířit vědomosti v oblasti zvládání stresu se zaměřením na praktické využití v manažerské praxi. Obvykle najdete toto téma v literatuře zpracované psychology, kde se častokrát dočtete o fungování nervového systému a mozku pod vlivem stresu. Dle mého názoru je téma stres a jeho zvládání zajímavé nejen z pohledu psychologů, ale také z pohledů manažerů, sociologů, instruktorů jogy, masérů, koučů, psychoterapeutů, lékařů, školitelů soft skills, konzultantů a jiných odborníků. Proto jsem se snažila do modulu zařadit poznatky vycházející nejen z odborné literatury, ale také z praktických kurzů, které jsem sama absolvovala a relaxační techniky, které sama dlouhodobě používám. Literatura: 1. BEDRNOVÁ, Eva. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 978-80-7168-681-1. 2. CARNEGIE, Dale, CARNEGIE, Dorothy, ed. Jak se zbavit starostí a začít žít. Čtvrté vydání. Přeložil Tomáš HRÁCH. Praha: Beta, 2015. ISBN 978-80-7306- 650-5. 3. COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. 3., rozš. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Přeložil Aleš LISA. Praha: FC Czech, 2014. ISBN 978-80-7261-282-6. 4. ČERNÝ, Vojtěch. Jak překonat stres: testy a cvičení. Vyd. 3. Brno: Computer Press, 2006. Rozvoj osobnosti. ISBN 80-251-1003-6. 5. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. Pro vaše zdraví. ISBN 80-7169-121-6. 6. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 3. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4. 7. LOJA, Radka. Emoce pod kontrolou: 5 kroků ke zvládání emocí. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2217-2. 8. NOVÁK, Tomáš. Jak bojovat se stresem. Praha: Grada, 2004. Psychologie pro každého. ISBN 80-247-0695-4. 9. NOVÁK, Tomáš. Jak se zbavit stresu. Praha: Grada, 1999. Poznej sám sebe. ISBN 8071697583. 10.PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247- 4751-4. 11.PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1697-6. 12.PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada, 2001. Psychologie pro každého. ISBN 80-247-0068-9. 13.STOCK, Christian. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2010. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3553-5. 14.ŠNÝDROVÁ, Ivana. Manažerka a stres. Praha: Grada, 2006. Pro moderní ženu. ISBN 80-247-1272-5. 15.WEISS, Brian L. Uvolnění stresu, dosažení vnitřního klidu: od nepohody k nalezení vnitřního míru. V Praze: Metafora, 2014. ISBN 978-80-7359-435-0. 16.WILSON, Paul. Základní kniha relaxačních technik: bezprostřední klid : průvodce na cestě k uvolnění mysli a těla. Přeložil Jan STRAKA. V Praze: Levné knihy, 2011. ISBN 9788073099220.

Related books

6. Time management - ESBM.cz

2022 • 3 Pages • 200.33 KB

Stress Management

2022 • 49 Pages • 896.08 KB

STRESS MANAGEMENT - isma

2022 • 4 Pages • 287.4 KB

Stress Management - unhcr

2022 • 52 Pages • 2.48 MB

Stress Management Management - NSW Health

2022 • 40 Pages • 240.78 KB

IT-supported Stress Management

2022 • 2 Pages • 104.61 KB

Stress Management - Ananda Marga

2022 • 365 Pages • 9.91 MB

STRESS MANAGEMENT FOR ORGANISATIONAL

2022 • 22 Pages • 169.29 KB

Stress Management for Safety

2022 • 4 Pages • 305.54 KB

Bio-resource and Stress Management

2022 • 9 Pages • 782.83 KB

Grade 8 Lesson - Stress Management

2022 • 9 Pages • 285.6 KB