Downward Comparison in Close Relationships A Blessing in

Downward Comparison in Close Relationships A Blessing in (PDF)

2022 • 6 Pages • 75.62 KB • English
Posted June 30, 2022 • Submitted by pdf.user

Visit PDF download

Download PDF To download page

Summary of Downward Comparison in Close Relationships A Blessing in

Downward Comparison in Close Relationships A Blessing in Disguise ? ISBN 90 367 1081 2 NUGI 714 Copyright © Frans Oldersma, Groningen, 1999 Cover painting L'Autunno by Laurens Boersma, Groningen (http://welcome.to/laurens) Printed in Groningen by Stichting Drukkerij C. Regenboog RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Downward Comparison in Close Relationships A Blessing in Disguise ? Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr. D.F.J. Bosscher in het openbaar te verdedigen op maandag 14 juni 1999 om 16.00 uur door Frans Leo Oldersma geboren op 18 januari 1966 te Leiden PROMOTORES Prof. dr. A. P. Buunk Prof. dr. E. van de Vliert CONTENTS Chapter 1 Introduction 1 Chapter 2 Consequences of cognitive downward comparison for the 15 perceived quality of the relationship Study 1 20 Study 2 27 Study 3 37 Chapter 3 Reactions to others engaging in overt 55 downward comparison activities Study 4 58 Study 5 64 Study 6 73 Chapter 4 Summary and conclusions 85 Samenvatting (Summary) 97 References 103 Dankwoord (Acknowledgements) 111